ความเชื่อเรื่องของลางบอกเหตุ จากอาการคันมือ คันนิ้ว แบบไม่มีสาเหตุ เชื่อกันว่าหากคันในบริเวณเหล่านี้เป็นลางบอกเหตุร้ายดีอย่างไรบ้าง อาจเป็นสัญญาณว่ากำลังจะต้องเผชิญกับอะไร ไปเช็คกันเลย 1. คันฝ่ามือด้านขวา 2. คันฝ่ามือด้านซ้าย 3. คันนิ้วโป้งข้างขวา 4. คันนิ้วชี้ข้างขวา 5. คันนิ้วกลางข้างขวา 6. คันนิ้วนางข้างขวา 7. คันนิ้วก้อยข้างขวา 8. คันนิ้วโป้งข้างซ้าย 9. คันนิ้วชี้ข้างซ้าย