แต่งโต๊ะทำงานตามหลักฮวงจุ้ยด้วย “ว่านเศรษฐีก้านทอง” ต้นไม้มงคล เสริมดวงหน้าที่การงาน

ชีวิตการทำงานมักจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมตามหลักฮวงจุ้ยมักจะสอนและสร้างความสมดุลกับคนทำงาน ฮวงจุ้ยในห้องทำงานจะส่งผลให้คนทำงานดวงดีโดยเฉพาะโต๊ะทำงาน แต่ความทุกข์ที่มีอยู่จะมากหรือน้อยอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการ คือคน ดิน ฟ้า กล่าวคือ (ฟ้า) เปรียบเหมือนดวงชะตาที่กำหนดไม่ได้อยู่กับผลบุญแต่ละคนเมื่อชาติปางก่อน (คน) เปรียบกับการกระทำ ทำดีได้ดี (ดิน) คือสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและที่ทำงานอากาศไหลเวียนภายในสิ่งแวดล้อม จะทำให้ดวงผู้ที่อยู่อาศัยดี แต่การปลูกไม้มงคลจะช่วยกระตุ้นอะไรบางอย่างให้เข้ามาหา บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำวิธีปลูกไม้มงคลว่านเศรษฐีก้านทอง ปลูกตรงไหน อย่างไรบ้าง

ว่านเศรษฐีก้านทอง คือไม้มงคลปลูกไว้ข้างโต๊ะทำงาน เพราะธรรมชาติเศรษฐีก้านทองคือไม้พวกว่าน ล้มลุกมีใบยาวขอบใบพลิ้วลักษณะคลื่น ลักษณะใบที่พลิ้วปรับสมดุล กระตุ้นการกระจายคลื่นแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับแก้ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานที่มีความหนาแน่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในปริมาณสูง ควรแขวนไว้เพื่อกระจายคลื่นดังกล่าวให้เบาบางลงโดยเฉพาะบริเวณโต๊ะวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ จะช่วยกระจายกระแสพลังซี่ให้ไหลเวียนบริเวณทำงาน และจะแก้ไขจุดอับอาคาร ปลูกว่านเศรษฐีก้านทองลงดินร่วนปนทรายผสมแกลบเผาตั้งไว้ชิดผนังด้านทิศตะวันออก แก้ฮวงจุ้ยเรื่องเมตตา คนรักใคร่ ลดความเครียดในการทำงาน คนไหนประกอบกิจการร้านค้าว่านเศรษฐีก้านทองเรียกเงินทองเข้าร้านค้า เหมาะสำหรับองค์การหรือร้านค้าธุรกิจควรวางไว้ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ ไม่ควรวางทางทิศตะวันตก

วิชาฮวงจุ้ยสัมพันธ์กับที่พักอาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างสมดุลกับผู้อยู่อาศัย ควรมีลมเข้ามาภายในตัวอาคาร ความชื้นในบรรยากาศระเหยทำให้เกิดความเย็น ส่งผลให้อากาศไหลเวียนจะทำให้ร่างกายของผู้ที่พักอาศัยมีสุขภาพที่ดี

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.